November, ook wel slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand genoemd, is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse novem voor negen. November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon.

Opening Carnavalsseizoen

Datum: maandag 11 november C:\Users\Bou\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Carnaval.jpg

Officieel duurt carnaval van zondag tot en met dinsdag (3 maart – 5 maart), maar in de huidige praktijk is het vaak zo dat er tussen 11 november en het eigenlijke feest al tal van aan carnaval verbonden festiviteiten plaatsvinden, vooral in de laatste weken voor carnaval. Soms vinden er ook op Aswoensdag nog enkele carnavalsactiviteiten plaats Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11:11u, begint het carnavalsseizoen. In Nederland wordt deze start van het seizoen in vrijwel iedere carnavalvierende plaats met een zekere ceremonie gevierd. De reden voor deze datum ligt bij het getal 11, dat van oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 11 november is exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag. Toevallig ook de feestdag van Sint Maarten (Het Sint Maartensfeest). Dit is het begin van de donkere periode voor KerstmisMaria-Lichtmis is op 2 februari, wat weer exact 40 dagen na Kerstmis is.

Sint Maarten
Datum: maandag 11 november
Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te bemachtigen. In grC:\Users\Bou\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Sint_Maarten.jpgote delen van Nederland is het zaak om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan namelijk de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. De Sint-Maartenviering heeft over het algemeen geen religieuze betekenis meer. Wel is het een goede aanleiding voor katholieke scholen om rond 11 november aandacht te besteden aan de eens zo populaire heilige Sint-Martinus.

 

Intocht Sinterklaas C:\Users\Bou\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\sinterklaas-rond.jpg
Datum: zaterdag 16 november
De landelijke intocht van Sinterklaas in 2019 vindt plaats in Apeldoorn op zaterdag 16 november. Iedere eerste zaterdag na Sint Maarten komt Sinterklaas in Nederland aan. Hij wordt door een menigte zingende kinderen ontvangen en het evenement is groots op de televisie te volgen. Sinterklaas wordt steevast geïnterviewd en net als de koning op Koninginsdag en prins carnaval tijdens de ‘dolle dagen’ wordt hij officieel door de burgemeester ontvangen.

Niet-Winkeldag
Datum: zaterdag 30 november
Buy Nothing Day. De Internationale Niet-Winkeldag is een jaarlijks terugkerende actiedag op de zaterdag na Thanksgiving. Dat is meestal de laatste zaterdag van november. De Niet-Winkeldag (ook wel genoemd: “Koop Niets Dag”) is een actiedag waarin opgeroepen wordt een dag niets te kopen uit protest tegen de cultuur van “meer-meer-meer”. Het is een internationale protestdag tegen de westerse consumptiecultuur, waarbij gepleit wordt voor bezinning over de gevolgen van de overconsumptie. De dag heeft in de ca. vijftien landen waar hij jaarlijks wordt gehouden vooral een symbolisch karakter: de hoofddoelstelling is om de westerse consumenten bewust te maken van de gevolgen van hun consumptiepatroon.

Leuke weerspreuken:

  • November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
  • Wie houdt van wind, november bemint.
  • November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.

Wij wensen iedereen veel winplezier in de maand November.


WinSimpel Team